DISCLAIMER

Deze website bevat informatie over voedingssupplementen. De voedingssupplementen zijn bedoeld als aanvulling op de voeding en zijn geenszins geneesmiddelen. Geen enkele weergave op deze website dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat deze producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van enige ziekte. De eventuele adviezen zijn geheel vrijblijvend en liggen uitsluitend op het vlak van voeding en voedingssupplementen. Indien u lichamelijk ziek bent, raadpleeg dan een therapeut of (natuur)arts en volg zijn/haar adviezen. VitalTheek noch de auteurs stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit de adviezen of eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Niets uit deze publicatie mag worden gebruikt voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitaltheek.com.